Lore-master ToDT

1. Boss Rakothas

LM jde na žluto.

Na svého tanka dá Air-lore.

Když se aktivuje boss (mluví, ale ještě nebojuje), hodit na zem Sticky tar a Warding knowledge. Oba debuffy znovu aktivovat, kdykoli dojede cooldown.

Jakmile boss začne dávat dmg, je potřeba dát rychle debuffy: Fire-lore, See all Ends, Frost-lore a pak třeba Wizards Fire nebo jiný fire skill (pro dodatečný debuff).

Pomocí Wind-lore pak udržovat oba debuffy (Fire i Frost-lore) – stačí pouze dávat Wind-lore jakmile tomuto skillu dojede cooldown – tím se vždy oba znovu resetnou na 45 s a zároveň se stromově šíří na další addy.

Ancient Craft lze dát hned na začátku a pak asi nejlépe po tom, co bouchne sud. Celou dobu je v targetu boss. Ostatní debuffy používat průběžně.

Dávat Water-lore ideálně na cooldown, případně Beacon of Hope a tím trošku pomoct healerovi. A doplňovat power hlavně hunterům, jinak je zle. :-)

Jakmile přijdou Defileři, je potřeba na nich udržovat daze (skill Blinding Flash). Když jsou vzhůru, tak healujou bosse.

Zvířata
Ideální je střídat:
medvěda (skill Shatter Arms: +10% incoming dmg na 30 s)
vránu (skill Benediction of the Raven: -10% fire mitigation na 1 minutu)
boga (pokud jde hunter; skill Root Strike: +5% incoming ranged critical chance na 30 s)
• případně i bludičku (skill Nature´s Light: vrací 5% dmg po dobu 30s) – po posledním updatu se už ale tolik nevyplatí, protože boss nedává už takovou dmg.

Vždy dát příslušný skill, peta odvolat a vyvolat dalšího a tak pořád dokola.

S vránou se vyplatí mít skill Catmint a ten použít a debuff bude o pár % silnější.

Pokud se nedaří pety rychle střídat, tak udržovat alespoň medvěda, aby byl alespoň po celou dobu debuff od něj, tzn. po použití jeho skillu ho odvolat, vyvolat znovu a dát skill Shatter Arms, protože trvá 30s a cooldown na skill je minuta.

Armor
Je potřeba mít 2 ks armoru z raidu Tower of Othanc …of the Iordúr. Armor je k dostání v kempu u Orthanku, vedle stable mastera v Galtrevu stojí kůň, co tam portuje.

Dále 4 ks z Pelenorských instancí … of the War-counselor. Armor je k dostání v Minas Tirith u vendorů dole u brány.

Oboje kvůli bonusu pro See All Ends. Každý armor set přidá 5%, takže dohromady bude tento skill všem přidávat 10% do critu.

Co nejvíce morálky, ideálně okolo 50 000, ale dá se to zvládnout i s 35 000, jen je to pro healera náročné. A Physical mtigation na capu (tactical stačí na 40% pro light classy).

Pozn. od Perxe – Tactical minimálně na 40% i přesto, že boss nedává tactical dmg, protože když by je neměl někdo vůbec, dostal by pecku.

see all ends bonus
skill See All Ends s bonusem 10% na crit

Rakothas armor
4 ks armoru z Pellenorských instancí + 2 ks armoru z Tower of Orthanc raidu


 

2. Boss – Múmakové

Tady je zatím jen hrubý nástin, zkoušeli jsme to 2x, takže to doplním případně později o další poznatky.

Jsou zde potřeba 2 LM.

LM jde na žluto, na tanka dá Air-lore.

Na začátku jde LM s tankem před 3 múmaky. Všem jim dá rychle debuff (Fire-lore) + (Frost-lore na Ku-Nerpaga) a jde s tankem zpátky ke skupině. Tam debuffuje, může pomoct s healem, power…

Jedno LM zůstane s hlavní skupinou, kde debuffuje a druhé LM odbíhá s tankem (guard) a healerem na druhou stranu na jih k reinforcement a zůstávají tam sami.

Reinforcements začínají chodit na 50% mamuta, takže už tam musí být před tím připraveni. LM dává tankovi antistun (Righteousness), heal (Water-lore a Beacon of Hope) a debuffuje múmaka. Hlavně na něm udržovat Fire-lore. A dává daze (Blinding Flash) na archery, co jdou ze skupinek z reinforcement.

Knížka
Na múmaky je dobré si připravit ještě jednu knížku, kde je legacy +5% Fire-lore Debuff Strength. Stačí obyčejná fialová third age vyexpená na 60 lvl. Tato legačka je na knížce pouze, dokud se nedá imbue. Vždy před použitím Fire-lore je dobré si rychle nasadit tuto knížku, dát skill Fire-lore a znovu si nasadit debuffovací knížku. Nasazení této knížky se musí dělat i s Wind-lore, aby se zase prodloužil duration na 45s.

Pozn. na tuto knížku je dobré si dát i legacy na +5 Bane Flare targets, takže pak je Bane Flare na 10 targetů. To se pak hodí u Rakothase, Vadokhara a Gothmoga.

knížky

debuffovací knížka + knížka na +5% fire-lore debuff strength

Zvířata
Bludička.

Armor
1) 4x armor z Pelenorských instancí (+5% inc crit rat) a 2x erebor (+5 sec blind flash duration).
2) 4x T1 raid (+5% inc healing water-lore) a 2x erebor (+5 sec blind flash duration).


 

3. boss Vadokhar

LM jde na žluto.

Na tanka dát Air-lore.

Těsně před tím, než se aktivuje boss, maličko předstoupit před tanka a hodit na zem Sticky tar a Warding knowledge. Poté ustoupit zpátky do skupiny. Oba debuffy znovu aktivovat, kdykoli dojede cooldown.

Když je boss aktivní, tak těsně před tím, než si ho tank nařve, dát skill Knowledge of the lore-master. Tím si ho sice prozkoumá, ale hlavním důvodem jsou dodatečné debuffy, které tento skill dá, je-li použit ještě před bojem.

Jakmile boss začne dávat dmg, je potřeba dát rychle debuffy: Fire-lore, See all Ends, Frost-lore a pak třeba Wizards Fire nebo jiný fire skill (pro dodatečný debuff).

Pomocí Wind-lore pak udržovat oba debuffy (Fire i Frost-lore) – stačí pouze dávat Wind Lore jakmile tomuto skillu dojede cooldown – tím se vždy oba znovu resetnou na 45 s a zároveň se stromově šíří na bludičky, které k bossovi přichází.

Ancient Craft lze dát hned na začátku, když je tam více bludiček, ale hlavně na konci, kdy jich tam je opravdu hodně. To bývá okolo 20 – 30%. V tuto dobu je také potřeba dát Bane Flare (plošný stun/daze). Poté resetnout pomocí skillu Call of the Valar a znovu dát Bane Flare.

Pro splnění challenge je potřeba přerušovat fearové (fialové) bludičky. O to se starají jiné classy, ale LM také může pomoci – stunovacíma či dazovacíma skillama Blinding Flash a Light of the Rising Dawn. Bane Flare šetřit opravdu na to, až bude kolem bosse plno bludiček (viz výše).

Celou dobu je v targetu boss. Ostatní debuffy používat průběžně.

Dávat Water-lore ideálně na cooldown, případně Beacon of Hope a tím trošku pomoct healerovi.

Hlavně tady je opravdu nutné doplňovat power hunterům, protože věčně mají prázdnou modrou lajnu a pak nemůžou nic dělat, zlobí se a dovolávají se Loriho. :-)

Zvířata

Ideální je střídat stejným způsobem jako u Rakothase:
medvěda (skill Shatter Arms: +10% incoming dmg na 30 s)
vránu (skill Benediction of the Raven: -10% fire mitigation na 1 minutu)

Případně udržovat alespoň medvěda stejným způsobem jako u Rakothase (po použití skillu odvovat a znovu vyvolat).

Armor

Stejně jako na Rakothase: 2 ks … of the Iordúr + 4 ks z Pelenorských instancí … of the War-counselor (bonusu pro See All Ends +10% všem do critu).

Co nejméně morálky, maximálně okolo 25 000, ale dá se to zvládnout i s 30 000, jen je to pro healera náročné. Pro snížení morálky lze sundat i meč a class item, ale určitě nesundavat žádný kus armoru s buffama. Obě mitigace na capu.

Vado

sundaný meč a class item


 

4. boss The Unbroken One

Doplním, zatím jen lehký nástin.

LM jde na žluto. Dá Air-lore na tanka, debuffuje bosse a jakmile dojede cooldown, sundavá bossovi korupce. Po prvním použití skillu jej resetne pomocí Call the Valar a sundá korupci znovu.


 

5. boss Nazgúlové

LM jde na žluto. Dá na svého tanka Air-lore.

Hází na svého tanka neustále okamžitě po dojetí cooldownu Water-lore. Tito bossové tankům snižují incoming healing o 100%, ale s pomocí svých buffů si to sníží, ale i tak takže pak dostává velice málo healu a pokud ještě dostane tank fialové oko, tak je to špatné. S armorem (viz níže) dává LM kromě healu z water-lore na tanka i buff na incoming healing (může mu ho zvýšit až o 18%, pokud je armor z T2 raidu, případně alespoň 2 ks, tak o 20-25%).

LM má stále v targetu svého tanka a přes něj debuffuje bosse (tipy popsány výše). A opět doplňovat power hlavně hunterům.

Jakmile se začnou objevovat corupted crawlers, je nutné doprostřed na skupinu na cooldown neustále dávat Sticky Tar, aby to crawlery zpomalilo. O to se stará s druhým LM. Crawleři se objevují kdekoli po celé ploše každých cca 32s.

LM je musí okamžitě corrupted crawlera zastunovat (skill Blinding Flash), to je v tuto chvíli jeho nejdůležitější úkol! Jakmile crawler spí, nařve si ho tank. A poté jej zabíjejí dps classy. Pokud to LM neudělá a crawler někoho kousne, můžeme očekávat s největší pravděpodobností wipe. Proto stojí LM zády ke svému tankovi a jeho bossovi tak, aby mělo rozhled na co největší plochu a druhé LM stojí také tak, aby oba dohromady viděli plochu celou.

Zvířata

Já beru bludičku. Kvůli healu i kvůli skillu Nature´s Light (vrací 5% dmg po dobu 30s). Pokud se neřeší challenge, tak po zabití prvního bosse jedno LM (to, které healuje svého tanka) si nechá bludičku a druhé může vzít třeba medvěda (zase je dobré po použití jeho skillu Shatter Arms medvěda odvolat a vyvolat znovu).

Armor

LM potřebuje posílit bonus Waterlore´s Incoming Healing Buff u water-lore. Jsou tyto možnosti:

1) 4 ks modrého setu z T1 raidu s tímto bonusem (přidá 5%) + 2 ks setu s tímto bonusem buď z Dol Amrothu (lvl 100) nebo z Ereboru (lvl 85) (oba přidávají 3%). Celkem tedy přidá 8%, takže water-lore bude mít +18% na tento buff.
Stačí kolem 40 k moráky, takže lze případně do těch 4 ks raidového armoru stačí dát t7 fialové morálkové esence (prý jsou sehnat i ve skirmish kempu).

wl 18

buff +18% Incoming Healing z Water-lore

wl 18

armor z T1 raidu (4ks) a z Dol Amrothu (2ks) => +18% waterlore´s incoming healing buff

Pokud nemá LM k dispozici ty 4 ks z t1 raidu:

2) 2 ks z Dol Amrothu (+3%) a 2 ks z Ereboru (+3%). Celkem tedy přidá 6%, takže water-lore bude mít +16% na tento buff.

wl 16

buff +16% Incoming Healing z Water-lore

wl 16

armor z Dol Amrothu (2ks) a ze skirmish kempu (2ks) => +16% waterlore´s incoming healing buff

Kde to sehnat:
Dol Amroth – lore-master armor vendor stojí před bankou, armor se jmenuje „…OF THE NIGHT WATCHER“

Skirmish kemp – light armorer – armor se jmenuje „…OF THE EREBOR ANIMAL FRIEND“

Raidový armor – v Minas Tirith


 

6. boss Gothmog

bude doplněno

This entry was posted in Rady a Tipy. Bookmark the permalink.

One Response to Lore-master ToDT

Napsat komentář